Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Arriva Trains Wales Railcards

  Get a Arriva Trains Wales railcard and you can make some great savings on your rail travel on our network. There are several different railcards available.

 • Cambrian Line Railcard Cambrian Railcard
  The Cambrian Lines Railcard offers at least one third off most individual Standard Class rail fares on the Cambrian Lines. Holders of the Cambrian Lines Railcard are entitled to purchase most Standard Class rail fares for journeys Pwllheli - Aberystwyth- Machynlleth - Newtown - Shrewsbury (including from/to all intermediate stations) at a discount.

  Click here to download the English PDF  (Adobe Acrobat PDF) 

  Click here to download the Welsh PDF (Adobe Acrobat PDF) 
   

   

   

 • Heart of Wales Railcard IMGHeart of Wales Railcard
  The railcard is valid for journeys between Swansea/Llanelli to Shrewsbury via Llandrindod Wells and is available to residents, aged 16 or over, of selected postcodes along the route of the Heart of Wales Line. The railcard costs £5.00 and is valid for one year. The card holder is entitled to 34% discount on local rail travel. There is no minimum fare.

  The railcard can be purchased at Llandrindod Wells station only.

  Click here to download the English PDF  (Adobe Acrobat PDF) 

   

   

 • Pembrokeshire Railcard IMG

  Pembrokeshire Railcard
  The Pembrokeshire Railcard is available on all journeys within Pembrokeshire and extending to Swansea via Carmarthen. The railcard is available to residents aged 16 or over, of selected postcodes in Pembrokeshire. The railcard costs £5.00 and is valid for one year. The cardholder is entitled to 34% discount on local rail travel. There is no minimum fare.

  To buy your Pembrokeshire Railcard, please visit the Carmarthen or Haverfordwest station. The railcard is only available to residents, aged 16 or over, of the following postcode areas: SA34 0; SA61 1; SA61 2; SA62 3; SA62 4; SA62 5; SA62 6; SA63 4; SA64 0; SA65 9; SA66 7; SA67 7; SA67 8; SA68 0; SA69 9; SA70 7; SA70 8; SA71 4; SA71 5; SA72 4; SA72 6; SA73 1;SA73 2; SA73 3.

  Click here to download the PDF (Adobe Acrobat PDF)  

 • Click here to view the Senior Railcard PDFCerdyn Rheilffordd i Bobl Hyn - Y Cymoedd a Gwasanaethau Lleol Caerdydd
  Os ydych dros 60 oed, mae gennych hawl i gael Cerdyn Rheilffordd Trenau Arriva Cymru i Bobl Hyn, sy’n rhoi gostyngiadau o 50 y cant ar docynnau Dwyffordd Diwrnod Rhad ar Rwydwaith y Cymoedd a Gwasanaethau Lleol Caerdydd. Mae’r cerdyn yn costio £5 ac yn ddilys am flwyddyn.

  Cliciwch yma i lawrllwytho dogfen ddwyieithog  (Adobe Acrobat PDF)

   

   

 • Click here to view the Student Railcard PDFCerdyn Rheilffordd i Fyfyrwyr - Y Cymoedd a gwasanaethau lleol Caerdydd
  Mae Cerdyn Rheilffordd hwn i Fyfyrwyr yn rhoi gostyngiad o 26 y cant ar docynnau dydd a 10 y cant ar bob tocyn tymor ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru ar lwybrau'r Cymoedd a gwasanaethau lleol Caerdydd, yn dibynnu ar amodau a thelerau’r tocyn.

  Cliciwch yma i lawrllwytho dogfen ddwyieithog  (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

   

 • Ticket to Work IMGTocyn i Waith
  Mae gwarant Tocyn iWaith yn darparu 50%o ostyngiad ar docyn ‘Tu allan i’r oriau brig’ (Off Peak), neu docyn ‘Diwrnod Unrhyw Adeg (Anytime Day), lle nad yw tocynnau ‘Tu Allan i’r Oriau Brig’ yn bodoli, ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru ar lwybrau lleol allweddol y Cymoedd a Chaerdydd, yn amodol ar delerau ac amodau’r tocynnau. Mae'r cynnig ar gael i bawb cofrestredig di-waith.

  Cliciwch yma i lawrllwytho dgfen ddwyieithog (Adobe Acrobat PDF)