Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Cardiau Rheilffordd

  Railcards from Arriva Trains Wales

  Os cewch gerdyn rheilffordd gallwch arbed cryn dipyn o arian ar eich teithiau ar y rheilffyrdd. Mae nifer o wahanol gardiau ar gael - Two Together Railcard, Family & Friends Railcard, 16-25 Railcard a Senior Railcard. Mae cardiau rheilffordd Trenau Arriva Cymru ar gael hefyd. Cewch wybod rhagor isod:-  Two Together Railcard Icon IMGTwo Together Railcard 
  Nawr gallwch chi a pherson enwebedig rydych yn teithio gydag ef arbed 1/3 ar y rhan fwyaf o docynnau rheilffordd ledled Prydain. Mae’n wych i barau neu ffrindiau gorau, hyd yn oed dau gydweithiwr sy’n teithio gyda’i gilydd yn aml! Ewch i www.twotogether-railcard.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.  16-25 Rail Card Icon16-25 Railcard  
  Gallwch arbed 1/3 ar y rhan fwyaf o docynnau rheilffordd ledled Prydain. Erbyn hyn mae’r gostyngiadau gyda’r 16-25 Railcard ar yr HOLL docynnau Advance dosbarth safonol a dosbarth cyntaf. Beth am ddechrau arbed llwyth o arian nawr. Ewch i www.16-25railcard.co.uk


  Family and Friends RailcardFamily & Friends Railcard  
  Gallwch arbed 1/3 ar y rhan fwyaf o docynnau i oedolion a 60% ar docynnau i blant gyda’r Family & Friends Railcard. Gall hyd at bedwar oedolyn a phedwar plentyn deithio ar un Family & Friends Railcard a does dim rhaid iddyn nhw fod yn perthyn! Rhaid i o leiaf un o’r deiliaid a enwir ar y cerdyn ac un plentyn deithio gyda’i gilydd ar hyd y daith gyfan. Ewch i www.familyandfriends-railcard.co.uk


  Senior Railcard IconSenior Railcard  
  Ydych chi’n 60 oed neu’n hŷn? Gallwch arbed 1/3 ar y rhan fwyaf o docynnau rheilffordd dosbarth safonol a dosbarth cyntaf a dechrau arbed cryn dipyn o arian. I brynu cerdyn ar lein, bydd arnoch angen trwydded yrru ddilys o’r Deyrnas Unedig neu basbort dilys i brofi’ch bod chi’n gymwys. Ewch i www.senior-railcard.co.uk.


  Disabled Railcard IconDisabled Persons Railcard  
  Mae’r Disabled Persons Railcard yn arbed 1/3 ar docynnau dosbarth safonol a dosbarth cyntaf ac mae ar gael i oedolion a phlant anabl ar gyfer teithiau rheilffordd. Mae hefyd yn caniatáu i un cydymaith sy’n oedolyn deithio gyda’r un gostyngiad. Ewch i www.disabledpersons-railcard.co.uk.


  ATW Railcard Icon Arriva Trains Wales Railcards
  Os cewch gerdyn rheilffordd Trenau Arriva Cymru gallwch arbed tipyn o arian ar eich teithiau ar drenau ar ein rhwydwaith ni. Mae nifer o wahanol gardiau ar gael. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.