Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
  • Bwrdd Ymadawiadau Byw

    Wedi colli’ch trên o ychydig o funudau? Ar y wefan hon gallwch weld byrddau ymadael a chyrraedd amser-real yn union fel y gwelwch yn yr orsaf.

    Mae’n dangos yr amserau cyrraedd ac ymadael diweddaraf a gallwch gael gwybod pryd yn union mae’ch trên i fod i gyrraedd eich gorsaf.

    Dewiswch orsaf o’r cwympfar isod i weld y bwrdd ymadawiadau hwnnw yn fyw.

     

Station Search

Select a Station: