Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Amserlenni

  Gweler amswerlennu ar gyfer gwasanaethau Trenau Arriva Cymru yn y dolennu isod.

  Amserlennu personol

  I weld trosolwg o’r newidiadau arwyddocaol i’r amserlenni newydd sy’n ddilys o 11 Rhagfyr ymlaen cliciwch yma

 • Timetable 1 - 2017Amserlen 1: Abertawe i’r Amwythig, Arfordir y Cambria a Chaer i Birmingham 

  21 Mai 2017 - 9 Rhagfyr 2017 (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

 •  

  Timetable 2 - 2017Amserlen 2: De Cymru i Ogledd Cymru a Manceinion 

  21 Mai 2017 - 9 Rahgfyr 2017 (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

   

   

 • Timetable 3 - 2017Amserlen 3: Gorllewin Cymru, Abertawe, Maesteg, a Cheltenham 

  21 Mai 2017 - 9 Rahgfyr 2017 (Adobe Acrobat PDF)

  Noder: Ma amserau ar gyfer gwasanaethau Chwm Ebwy yn Amserlen Rhif 5. Gweler Amserlen 5 isod.

   

   

   

   

 • Timetable 4 - 2017Amserlen 4: Gogledd Cymru a Chaer i Crewe, Warrington a Manceinion 

  21 Mai 2017 - 9 Rhagfyr 2017 (Adobe Acrobat PDF)


   



 • Timetable 5 - 2017Amserlen 5: Y Cymoedd a gwasanaethau lleol Caerdydd GAN GYNNWYS Chwm Ebwy i Gaerdydd  

  21 Mai 2017 - Rhagfyr 2017 (Adobe Acrobat PDF)

  11 Medi - 9 Rhagfyr 2017 (Adobe Acrobat PDF)