Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig

Real-time Train Service Information


  • For additonal real-time information click a route below.
  • Choose a station:
  • Gweler amserlenni gwasanaethau Trenau Arriva Cymru yng Ngymrhu a Lloegr isod.
   Mae'r amserlenni yma dilys tan Mai 2018.


   Amserlen 1: Abertawe i’r Amwythig, Arfordir y Cambria a Chaer i Birmingham

   Rhagfur 2018 tan Mai 2018 (Adobe Acrobat PDF)


   Amserlen 2: De Cymru i Ogledd Cymru a Manceinion

   Rhagfur 2018 tan Mai 2018 (Adobe Acrobat PDF)


   Amserlen 3: Gorllewin Cymru, Abertawe, Maesteg, Cheltenham a Chwm Ebwy i Gaerdydd

   Rhagfur 2018 tan Mai 2018 (Adobe Acrobat PDF)


   Amserlen 4: Gogledd Cymru a Chaer i Crewe, Warrington a Manceinion 

   Rhagfur 2018 tan Mai 2018 (Adobe Acrobat PDF)


   Amserlen 5: Y Cymoedd a gwasanaethau lleol Caerdydd 

   Rhagfur 2018 tan Mai 2018 (Adobe Acrobat PDF)


   Ddim yn siwr pa amserlen i lawrllwytho? Gweler tudalen Amserlenni am fwy o wybodaeth.

  • Network Map for Homepage IMG