Eich cysylltu â'r hyn sy'n bwysig
 
 • Amserlenni

  Gweler amswerlennu ar gyfer gwasanaethau Trenau Arriva Cymru yn y dolennu isod.

  Amserlennu personol

  Gallwch greu a lawrlwytho’ch amserlen bersonol eich hun sy’n benodol I’ch anghenion teithio yma

 • Timetable 1 10 Year Cover IMGAmserlen 1: Abertawe i’r Amwythig, Arfordir y Cambria a Chaer i Birmingham 

  14 Rhagfur 2014 tan 16 Mai 2015 (Adobe Acrobat PDF)


   

   

   

   

 • Timetable 2 IMGAmserlen 2: De Cymru i Ogledd Cymru a Manceinion 

  14 Rhagfur 2014 tan 16 Mai 2015 (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

   

   

 • Timetable 3 10 Year Cover IMGAmserlen 3: Gorllewin Cymru, Abertawe, Maesteg, a Cheltenham 

  14 Rhagfur 2014 tan 16 Mai 2015 (Adobe Acrobat PDF)

  Noder: Ma amserau ar gyfer gwasanaethau Chwm Ebwy yn Amserlen Rhif 5. Gweler Amserlen 5 isod.

   

   

   

   

 • Timetable 4 IMGAmserlen 4: Gogledd Cymru a Chaer i Crewe, Warrington a Manceinion 

  14 Rhagfur 2014 tan 16 Mai 2015 (Adobe Acrobat PDF)

   

   

   

   

 • Timetable 5 10 Year Cover IMGAmserlen 5: Y Cymoedd a gwasanaethau lleol Caerdydd GAN GYNNWYS Chwm Ebwy i Gaerdydd  

  14 Rhagfur 2014 tan 16 Mai 2015 (Adobe Acrobat PDF)